Huolellinen tuotekehitys takaa toimivan tuotteen

Huolellinen tuotekehitys takaa toimivan tuotteen

28 January 2021
 Kategoriat: Industrial & Manufacturing, Blog


Oletko koskaan miettinyt, miten tuotekehitys tarkalleen toimii? Tässä artikkelissa selitämme, mitä tuotekehittäjä tekee, mitä sertifikaatteja kehittäjä tarvitsee ja mitä tuotekehittäjältä vaaditaan.

Yleensä tuotekehityksessä työskentelevällä henkilöllä on takanaan tutkinto teollisesta suunnittelusta tai insinöörin opinnot. Heidän tehtävänään on auttaa asiakasta suunnittelemaan toimiva ja turvallinen tuote kustannustehokkaalla ja ympäristöä kunnioittavalla tavalla. Tuotekehittelijät kehittävät kaupallisia ja teollisia tuotteita. He voivat toimia eri nimikkeillä riippuen työtehtävistä. Tällaisia nimikkeitä voivat olla muun muassa kaupallinen tai teollinen suunnittelija, tuotesuunnittelija tai tuotekehitykseen erikoistunut insinööri. Nämä asiantuntijat työskentelevät tuotevalmistajien sekä tutkimus- ja konsulttiyritysten palveluksessa.

Mikä on tuotekehittäjän vastuu?

Keskusteltuaan asiakkaan kanssa kehittäjä yrittää luoda vision asiakkaan toiveiden perusteella. Nämä asiantuntijat tekevät laajaa tutkimusta trendeistä, markkinoilla olevista tuotteista ja malleista. He työskentelevät tietokoneavusteisen suunnitteluohjelman kanssa kehittäessään ensimmäisiä prototyyppejä tai luonnoksia.

Alkuperäinen suunnittelu on ratkaisevan tärkeää. Huolellisella suunnittelulla voidaan minimoida virhearviot ja pienentää kustannuksia. Mitä valmiimpi tuote on valmistusvaiheessa, sen vähemmän sitä tarvitsee muokata. Varsinkin suurempien ja arvokkaampien tuotteiden kohdalla tietokoneen avulla tehty suunnitelma on tärkeää ennen ensimmäisen prototyypin valmistamista. Suunnittelija tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa selvittääkseen tuotteen toiminnallisuuden ja tavoitteet. Samalla voidaan kehittää tuotteen valmistamisen prosessia ja ohjeita muille projektissa työskenteleville insinööreille tai suunnittelijoille.

Tuotekehitys on monen ammattilaisen yhteinen projekti. On tärkeää, että kehitysprosessin tavoitteet ovat selkeät ja projektilla on vahva vetäjä. Erilaisia ohjelmia ja ammattilaisia tarvitaan varmistamaan niin tuotteen käytettävyys, turvallisuus, kustannustehokkuus kuin ympäristökuormituskin. Tämä monisyinen prosessi on huomattavasti helpompi toteuttaa asiaan perehtyneiden ammattilaisten kanssa kuin itsekseen. Suosittelen siis ehdottomasti kääntymään tuotekehityksen ammattilaisten puoleen. Yksi tällainen on esimerkiksi Defour Oy.Tuotteen kehittäminen ei myöskään lopu valmiiseen, markkinoille laskettavaan lopputuotteeseen, vaan sen tulisi jatkua asiakkailta tulleiden käyttökokemusten ja muun datan perusteella.

Mitä tuotekehittäjältä vaaditaan?

Asiantuntijaksi tuotekehityksen pariin voi päätyä monia polkuja pitkin. Kuten aiemmin mainittu, voi tähän tehtävään päätyä suoritettuaan teollisen muotoilun tai insinöörin opinnot. Tuotekehittelijän tulee hallita alalla käytettävät tietokoneohjelmat, joiden osaamisen todistamiseksi on olemassa useita sertifikaatteja. Tuotesuunnittelun parissa toimivan henkilön tulee ymmärtää erilaisia ulottuvuuksia, piirrustuksia sekä tuotantoprosessia. Myös sujuvat viestintätaidot ovat tärkeässä asemassa tässä työssä.